Turizmo sektorius – vienas dinamiškiausių ir įtakingiausių sektorių pasaulyje, naudojamas kaip katalizatorius daugelio valstybių ekonomikai, socialinei, kultūrinei ir aplinkos sferai. Iš vienos pusės, turizmo poveikis, ypač ekonomikai, didelis, dėl to turi būti vertinamas, matuojamas ir valdomas, iš kitos pusės – turizmas yra veikiamas politikos, investicinės aplinkos ir finansinių injekcijų. Turizmo sektorius – vienas iš prioritetinių Lietuvos ir Europos Sąjungos (toliau tekste – ES) sričių, kadangi daro didelį poveikį ekonomikai pajamų, užimtumo, mokėjimų balanso, investicijų, socialiniu, aplinkosauginiu, kultūriniu ir kt. požiūriais. Dėl turizmo naudingumo valstybei, ypač ekonomikai, svarbu užtikrinti jo darnią plėtotę, iškylančių bei egzistuojančių problemų išsprendimą, o tam reikalingas tinkamos investicinės politikos formavimas ir įgyvendinimas. Investicinė politika gali būti įgyvendinama pasitelkiant įvairaus pobūdžio priemones, tačiau reikšmingiausią rezultatą teikia ekonominės (finansinės) priemonės. Lietuvai įstojus į ES, jai atsivėrė naujos investicijų rinkos ir galimybės gauti paramą iš ekonomiškai stipresnių ES valstybių. Viena šių galimybių – finansinė priemonė – ES struktūriniai fondai, kurių injekcijos gali prisidėti prie ekonomikos, taip pat turizmo plėtros, tinkamos turizmo infrastruktūros sukūrimo, šio sektoriaus plėtros ir inovatyvumo užtikrinimo.

Manau, kad pasirinkta tema yra aktuali, kadangi sutelkia dėmesį į pastaruoju metu sparčiai augantį ir svarbų tiek pasauliniu lygiu, tiek Lietuvos, turizmo sektorių, jo skatinimą ir plėtrą naudojant investicinės politikos instrumentą – Europos Sąjungos (ES) struktūrinius fondus. Europos Sąjungos narės, taip pat Lietuva, gauna finansinį palaikymą struktūrinių fondų forma turizmo sektoriui, todėl labai svarbu įvertinti šių fondų įtaką, panaudojimo efektyvumą turizmo sektoriaus plėtrai.

Investicinės politikos, taip pat ES struktūrinių fondų poveikio, panaudojimo efektyvumo turizmo sektoriui  matavimai, kaip parodė atlikta literatūros ir duomenų šaltinių apžvalga, yra sudėtinga dėl duomenų neprieinamumo, per mažos jų detalizacijos problemų, atskiriant su šiuo sektoriumi sietinas investicijas bei gaunamą naudą nuo susijusių sektorių ir kitų priežasčių.

Darbo tikslas – teoriniu požiūriu išnagrinėti investicinės politikos, ES struktūrinių fondų ir turizmo sektoriaus koncepciją bei pagrįsti ją praktiniu-taikomuoju požiūriu atliekant investicinės politikos priemonės ES struktūrinių fondų panaudojimo turizmo sektoriuje bei turizmo sektoriaus plėtros tyrimą, rezultatų analizę, palyginimą ir interpretaciją.